UDT

Urząd Dozoru Technicznego w sprawie wózków widłowych

Z dniem 18.08.2003 - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).
Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:

 

  • Importera - uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.
  • Użytkownika - zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.
    Natomiast nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.
  • Konserwatora - czyli dotychczasowy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
  • Operatora - który powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.
  • Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, oferujemy pomoc w zakresie: kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków;
  • fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń oraz dokonania odbioru wózka widłowego przez inspektorów UDT.

 

Cały zespół serwisowy firmy "Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o." posiada odpowiednie uprawnienia UDT do konserwacji wózków widłowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą zarówno w sprawie sprzedaży jak i serwisu oraz wynajmu wózków widłowych. Wszystkie wozki widlowe dostępne u nas są to urządzenia najwyższej jakości. W ofercie zarówno nowe wózki widłowe jak i używane w dużym wyborze: wózki widłowe spalinowe, wózki widłowe elektryczne oraz wózki magazynowe.


 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3